Aanmelden AMHERST "[OUD] Operation Amherst Zuidlaren 2019"

Zuidlaren, 12-14 apr 2019

Omschrijving

In het weekend van 13 en 14 april 2019 wordt in Zuidlaren de vrijheid en het vechten voor die vrijheid gevierd. Opnieuw organiseert Stichting Bevrijdingsfestival Amherst Zuidlaren in samenwerking met diverse verenigingen en ministerie van Defensie dit evenement.

Wat kunt u verwachten:

 • U krijgt voor elk voertuig dat u meeneemt een 'officieel' Operation Amherst voertuigbordje
 • Vrijdag:

 • Vanaf 10:00 mag u aanrijden op de locatie.
 • 's Avonds gezelligheid rond de tent
 • Zaterdag

 • 10:00 defilé door Zuidlaren. Opstellen om 9:30. Zorg dat u er op tijd bent!
 • In de middag mogelijkheid tot bezoekers rijden. Bezoekers betalen en opbrengst is voor de chauffeur.
 • 's Avonds veiling (voor Thuisbasis Veteranen, zie hieronder) en gezelligheid rond de tent.
 • Zondag

 • In de ochtend en middag mogelijkheid tot bezoekers rijden
 • Wij verzoeken u door het publieke karakter van het evenement, niet te vroeg te vertrekken. Het evenement duurt tot ongeveer 16:00
 • Facilitair

 • Er zijn toiletten aanwezig
 • Er is beperkt stroom aanwezig. Heeft u om medische noodzaak een koelkast nodig voor medicijnen, meld dit dan in de opmerkingen. U kunt gebruik maken van de koeling van het nabijgelegen pompstation.
 • Het goede doel voor de veiling is Thuisbasis Veteranen - Zorggroep Perspectief te Eelde dat zorg aan veteranen met PTSS biedt.

  Meer informatie en/of wijzigingen zullen wij in aanloop naar het evenement per email u doen toekomen.

  Daarnaast zijn er tijdens het weekend ook demonstraties van Defensie en reenenactors:

  Klik hier voor het programma

  Betaling

  Het inschrijfgeld dient u voor 8 april 2019 over te maken op rekeningnummer NL12 RABO 0334 6242 31 tnv ST. BEVRIJDINGSFESTIVAL AMHERST o.v.v Inschrijving Amherst en uw naam. Prijs is 15 euro per (volwassen) persoon.

  NB. VOOR DPA-HOLLAND LEDEN

  Leden van DPA Holland betalen zoals gebruikelijk contant of per PIN op locatie.

  Locatie

  We kamperen op de groenstrook langs de Ekkelkamp. Het adres voor de navigatie is Annerweg 1. Bij aankomst meld u zich bij de organisatie en wordt u een plek gewezen.

  Dit jaar verzamelen we de kampen op 1 plek. Hier zullen verschillende kampen ontstaan van DPA, KTR, de reenactors en andere gasten.

  Organisatie

  Dit evenement wordt georganiseerd door Operation Amherst Zuidlaren. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dennis Meijering op info@amherst.nl

  De volgende clubs zijn ook uitgenodigd voor dit evenement: Keep Them Rolling, DPA Holland, Gasten

  Algemene voorwaarden

  Door ondertekening van dit formulier, verklaart ondergetekende en mede ingeschrevenen geheel voor eigen risico aan dit evenement deel te nemen.

  De organisatie is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan door, met of aan deelnemers en/of hun voertuigen.

  Ondergetekende verklaart dan ook deugdelijk verzekerd te zijn en dat zijn of haar voertuig aan alle wettelijke eisen voldoet.

  Aanwijzingen van de organisatie en/of overheidsinstanties zoals Politie, Brandweer of Hulpverlening zullen stipt worden opgevolgd. De geldende verkeersregels zijn van kracht ook op het bivakterrein en zullen te alle tijde in acht worden genomen.

  Bij overtredingen van de geldende regels, ordeverstoringen of gedragingen die de naam van de organisatie en/of Keep Them Rolling en/of DPA Holland beschamen, volgt onmiddellijk uitsluiting van deelname en kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen, eventuele aangerichte schade zal op de veroorzaker worden verhaald.

  De hoofdinschrijver van dit formulier is verantwoordelijk voor zijn of haar mede-inschrijvers.

  HET VOEREN VAN WAPENS ZONDER GELDIGE VERGUNNING EN OPGAVE AAN DE ORGANISATIE IS VERBODEN, HET DRAGEN VAN DE JUISTE UNIFORMEN PASSEND BIJ UW VOERTUIG OF GEPAST GROEN IS GEWENST, UITINGEN VAN NAZI SYMBOLEN ZIJN STRIKT VERBODEN IN WELKE VORM DAN OOK.

  1. Bij opgave voor een evenement bent u verplicht de inschrijfkosten te voldoen.
  2. Het inschrijfformulier dient correct ingevuld te worden en is de enige manier om in te schrijven en deel te nemen aan een evenement.
  3. Bij betreden van het evenemententerrein dient u zich te melden bij de organisatie.
  4. Door deel te nemen aan een evenement geeft u automatisch toestemming om foto’s waar u mogelijk op staat te gebruiken voor de DPA website, DPA Facebookpagina en en/of andere media. Bij bezwaar dient u dit schriftelijk te melden bij de organisatie.
  5. Het is verboden sneller te rijden dan 5 km/u op het evenemententerrein (uitsluiting is mogelijk), denk aan uw eigen veiligheid en vooral aan die van anderen.
  6. De bestuurder van een voertuig dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
  7. Uw voertuig dient te zijn verzekerd en een geldige APK indien van toepassing.
  8. U kunt alleen meedoen met een origineel (leger)voertuig. Geen onnodige toeters en bellen op uw voertuig welke niet gerelateerd zijn aan de hobby. Indien blijkt dat uw voertuig niet voldoet aan deze eisen, behouden wij het recht u toegang tot het evenement te ontzeggen, zonder teruggave van kosten
  9. Het is verboden met alcohol op achter het stuur plaats te nemen.
  10. Onder gestalde voertuigen dient u voor een olie opvangvoorziening te zorgen, milieudoeken te verkrijgen bij de DPA voor € 2,00.
  11. Niet met de auto buiten het aangegeven parcours rijden.
  12. Volg de route van het parcours, indien aangegeven.
  13. U neemt deel aan het evenement voor eigen risico en is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade.
  14. Volg de aanwijzingen van de organisatie op.
  15. Geen afval uit de voertuigen gooien.
  16. Bij verlaten van het evenemententerrein neemt u zelf uw afval mee.

  Aanmeldinstructie

  Uw aanmelding kunt u later wijzigen of zelfs intrekken, tot het moment dat de inschrijfdatum verloopt (maandag 8 april)

  Uw gegevens

  Op welke dagen bent u aanwezig?

  Kies a.u.b. de dag(en) waarop u aanwezig bent!

  Inschrijving

  Vul hieronder uw KTR lidnummer in indien u een ktr lid bent. Bent u DPA-lid log dan eerst in!

  Bent u lid van een voertuigenvereniging? Vul hier de naam van deze vereniging in

  Alleen in te vullen door KTR Leden

  Voor de veiling zouden we het leuk vinden als u wat kavels met militair karakter inbrengt. Denk aan veldflessen, kleding of een complete auto?

  Indien u wenst mag u bezoekers rijden. Alle verdiensten zijn voor u zelf. Met deze keuze kunnen we zien op hoeveel voertuigen we ongeveer kunnen rekenen. DPA zorgt voor de opstapplaats.

  Heeft u nog opmerkingen, vermeld deze dan hier

  Prijsindicatie

  Inschrijven of bewerken is niet meer mogelijk; tijd is verstreken. U kunt uw aanmelding alleen nog inzien.